1. Technické názvosloví 1/2 >>
2. Technické názvosloví 2/2

1. Nákres - šířka