Zárubně pro dodatečnou montáž

 

 

Dvoudílná zárubeň DS
Dvoudílná zárubeň variabilní DSV
Dvoudílná zárubeň DZ
Dvoudílná zárubeň DZD
Obložková renovační zárubeň OZ
Obložková renovační zárubeň OZO
Obložková zárubeň C-II
Dilatační zárubeň DLZ
Zárubeň UDF-DZD