Typy dělících profilů

Dělící profily 1

Hliníkový dělící profil s ocelovou zasklívací lištou G 010.
Hliníkový dělící profil s ocelovou zasklívací lištou G 010.
Hliníkový dělící profil s ocelovou zasklívací lištou G 010.

Hliníkový dělící profil s hliníkovou zasklívací lištou G 040.

Dělící profily 2

Ocelový dělící profil se svařeným jeklem 15 x 30 mm, který slouží jako zasklívací lišta G 090.
Ocelový dělící profil se svařeným jeklem 15 x 30 mm, který slouží jako zasklívací lišta G 090 a dvěmi lištami G 010. Jedna z variant, jak se dá vyřešit požadavek dvojitého zasklení.
Hliníkový dělící profil s ocelovou zásklívací lištou G 010 pro šířku skla max 26 mm.
Ocelový dělící profil se svařeným jeklem 15 x 15 mm, který slouží jako zasklívací lišta G 040. Maximální šířka skla je 26 mm.

Dělící profily 3

Ocelový dělící profil se svařeným jeklem 15 x 15 mm, který slouží jako zasklívací lišta G 040. Maximální šířka skla je 26 mm.
Ocelový dělící profil s dvěma lištami G 010. Příklad dvojitého zasklení. Max. šířka skel je 8 mm.
Ocelový dělící profil s ocelovými zásklívacími lištami G 010 pro šířku skel max 26 mm.
Ocelový dělící profil se zaklívací lištou G 010. Maximální šířka skla je 26 mm.

Dělící profily 4

Ocelový dělící profil se svařeným jeklem 30 x 15 mm, který slouží jako zasklívací lišta G 050. Profil se používá při výrobě zárubní s dvojitou polodrážkou. Rozměry skla jsou min. 20 mm, max. 50 mm.

Ocelový dělící profil s dvěmi lištami G 010. Příklad dvojitého zasklení. Profil se používá při výrobě zárubní s dvojitou polodrážkou.

Ocelový dělící profil se svařeným jeklem 30 x 15 mm, který slouží jako zasklívací lišta G 050. Využitelné pro šířku skel max. 26 mm.

Ocelový dělící profil s lištou G 010 a svařeným jeklem G 050. Další varianta pro dvojité zasklení. Profil se používá při výrobě zárubní s dvojitou polodrážkou.

Máte jakýkoliv dotaz k našim produktům?
Spojte se s naším obchodním týmem!